เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
กรกฎาคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว  

เทศบาลตำบลเสิงสางจัดทำข้อมูลเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสางและอำเภอเสิงสาง

               

จากการเปิดเผยของ นางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง ถึงการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสิงสางและอำเภอเสิงสาง เพื่อเพิ่มอาชีพและรายได้ให้

กับประชาชนในท้องถิ่นจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง

และอำเภอเสิงสาง โดยได้จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่  ดังคำขวัญประจำอำเภอเสิงสาง

เขื่อนลำปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน

นมัสการหลวงปู่สอน”  ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเยี่ยมชม ดังรายละเอียดข้อมูลท้ายข่าว ต่อไปนี้

1.  งานลอยกระทง วัดเสิงสาง  จัดขึ้นภายในเดือน 12  ของทุกปี โดยเทศบาลตำบลเสิงสาง

ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัดการแสดงจุดประทีปไหลเรือไฟ ประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

การประกวดนางนพมาศและเทพีลอยกระทง  การแสดงโปงลาง และมหรสพต่าง ๆ เช่น ลิเก ภาพยนต์ เป็นต้น

2.   วัดเสิงสาง  วัดเก่าแก่คู่อำเภอเสิงสาง หลวงปู่สอน เกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานจำพรรษา

มาโดยตลอดจนมรณภาพ ศิริรวมอายุได้ 105 ปี  วัดตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลเสิงสาง ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง

3.     หอศิลป์เสิงสาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง เป็นแหล่งรวมศิลปะภาพวาดและถ้วยรางวัล

            ของนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศต่าง ๆ  ฝึกสอนโดย นายวีระยุทธ  เพชรประไพ

                ครูศิลป์ชื่อดัง  ซึ่งได้จัดกิจกรรม ครอบครัวศิลปะ สอนเด็กและเยาวชนวาดภาพเมื่อปิดภาคเรียน

4.   หาดชมตะวัน หาดทรายน้ำจืดของเขื่อนลำปลายมาศ เป็นสถานที่ชมตะวันขึ้นและตกได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตะเคียนทองยักษ์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพันปี วังผีเสื้อ ถ้ำพระ

และถ้ำคอมมิวนิสต์ เป็นต้น  ตั้งอยู่ตำบลบ้านราษฎร์ ในเขตอำเภอเสิงสาง

ผู้สนใจแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสิงสางและอำเภอเสิงสาง ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด 

ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสิงสาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4444-7050,0-4445-7282

ในวันเวลาราชการ                                                        

                 กองการศึกษา

                                                                                                                                      ตุลาคม 2551

 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

 

ลำดับ

สถานที่ท่องเที่ยว

ตั้งอยู่

ลักษณะ

ระยะเวลา

จัดกิจกรรม

การเดินทาง

1.

งานลอยกระทง

วัดเสิงสาง

วัดเสิงสาง            ต.เสิงสาง                   อ.เสิงสาง                       จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเสิงสาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอด จึงได้ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงในการจัดงาน  โดยจัดให้มีการแสดงกระทงกลางน้ำ การจุดประทีปโคมไฟ การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดนางนพมาศและเทพีลอยกระทง           การแสดงโปงลาง และมหรสพต่าง ๆ เช่น ลิเก ภาพยนต์ เป็นต้น

เดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี

ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเสิงสางประมาณ 2 กม.               (อยู่ทางซ้ายมือถนน สายไปหาดชมตะวันเขื่อนลำปลายมาศ)

2.

วัดเสิงสาง

หมู่ 1 ถ.เสิงสาง- โนนสมบูรณ์               ต.เสิงสาง             อ.เสิงสาง               จ.นครราชสีมา

วัดเก่าแก่คู่อำเภอเสิงสาง ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หลวงปู่สอน เกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานรุ่นเดียวกับหลวงปู่สุข และหลวงปู่เกาะ วัดหินโคลนดง จำพรรษามาโดยตลอดจนมรณภาพ ศิริรวมอายุได้ 105 ปี ภายในวัดมีศาลาการเปรียญเก่าแก่ กุฏิและเครื่องใช้ภายในของหลวงปู่สอน และรูปหล่อหลวงปู่สอน

ตลอดปี

ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเสิงสางประมาณ 2 กม.            (อยู่ทางซ้ายมือถนนสายไปหาดชมตะวันเขื่อนลำปลายมาศ)

3.

หอศิลป์เสิงสาง

ณ โรงเรียนเสิงสาง             อ.เสิงสาง               จ.นครราชสีมา

เป็นแหล่งรวมศิลปะภาพวาดและถ้วยรางวัลของนักเรียนโรงเรียนเสิงสาง          ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศ           ต่าง ๆ  ฝึกสอนโดย                                นายวีระยุทธ  เพชรประไพ ครูศิลป์          ชื่อดังของครอบครัวศิลปะ                 โรงเรียน เสิงสาง  ซึ่งได้จัดค่ายเยาวชน            สอนวาดภาพทุกปิดภาคการศึกษา 

 

ตลอดปี

ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเสิงสางประมาณ 500 เมตร. (ถนนบัวหลวงบูรพา)

ลำดับ

สถานที่ท่องเที่ยว

ตั้งอยู่

ลักษณะ

ระยะเวลา

จัดกิจกรรม

การเดินทาง

4.

หาดชมตะวัน

หมู่ที่ 6

บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

-  หาดชมตะวันเป็นหาดทรายน้ำจืดของเขื่อนลำปลายมาศ เป็นสถานที่ชมตะวันขึ้นและตกได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตะเคียนทองยักษ์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพันปี วังผีเสื้อ ถ้ำพระ

และถ้ำคอมมิวนิสต์ ที่มีตัวอักษรเขียนที่ผนังถ้ำว่า”พรรคคอมมิวนิสต์              แห่งประเทศไทย” อยู่บริเวณใกล้เคียง

ตลอดปี

จากนครราชสีมาไปอำเภอเสิงสาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 224 ต่อด้วยทางหลวง 2071 และ 2119 ตามลำดับ ระยะทาง 89 กิโลเมตร เมื่อถึง         สี่แยกอำเภอเสิงสางเลี้ยวขวาไปตามทางหลวง 2317                     อีกประมาณ 15 กิโลเมตร

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.40.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,495,777

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.