ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ขั้นตอนการติดต่อราชการ 

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ  

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน

ด้านสาธารณสุข                                                                  

1.การขออนุญาตทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องเสียง                                5 นาที/ราย

2.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130)              7  วัน/ราย

(กรณีต่อใบอนุญาต 1 วัน/ราย)

3.การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                7 วัน/ราย

(กรณีต่อใบอนุญาต 1 วัน/ราย)

4.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าที่หรือทางสาธารณะ                          3 วัน/ราย

(กรณีต่อใบอนุญาต 1 วัน/ราย)

5.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ((กรณีต่อใบอนุญาต 10 วัน/ราย)                15 วัน/ราย

6.การขอลอกท่อระบายน้ำ                                                            7 วัน/ราย

7.การคุ้มครองผู้บริโภค                                                               15 วัน/ราย     

ด้านจัดเก็บรายได้                                                                                        

1.จัดเก็บภาษีป้าย (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                         5 นาที/ราย

2.จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                 5 นาที/ราย

3.จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรณีเอกสารครบถ้วน)                          5 นาที/ราย

4.จดทะเบียนพาณิชย์  (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                    5 นาที/ราย

5.การขอหนังสือรับรองการอยู่อาศัยและประกอบกิจการในเขตเทศบาล (กรณีเอกสารครบถ้วน)  3 นาที/ราย

ด้านโยธา

1.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (กรณีเอกสารครบถ้วน)                         15 วัน/ราย

  (กรณีใช้แบบของเทศบาลหรือต่อใบอนุญาต 7 วัน/ราย)

2.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (กรณีเอกสารครบถ้วน)                           7 วัน/ราย

3.การขอ/ดัดแปลงอาคาร (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                  7 วัน/ราย

  (กรณีต่อใบอนุญาต 5 วัน/ราย)

4.การขอหนังสือรับรองการอยู่อาศัยและทำประโยชน์บนที่ดินในเขตเทศบาล   3 วัน/ราย

ด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

1.การแจ้งเกิด  (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                               7 นาที/ราย

2.การแจ้งตาย (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                                7 นาที/ราย

3.การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                          7 นาที/ราย

4.การกำหนดเลขที่บ้าน (กรณีเอกสารครบถ้วน)                                     1 วัน/ราย

5.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก) (กรณีเอกสารครบถ้วน)               6 นาที/ราย

6.ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ) (กรณีเอกสารครบถ้วน)    6 นาที/ราย

7.การสอบปากคำพยานบุคคลนอกสถานที่/เวลาราชการ                          7 วัน/ราย

ด้านงานอื่น ๆ

1.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค                                                            3 ชม.

2.การช่วยเหลือสาธารณภัย                                                              ทันที

3.การบริการตัดต้นไม้                                                                     7 วัน

4.การขอกำลัง อปพร.รักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน                       7 วัน

5.รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์                                                                15 วัน

6.การขอย้ายนักเรียน                                                                       1 วัน

7.การขอคัดค้านสำเนาทะเบียนนักเรียน                                                 1 วัน

8.การขอยืมวัสดุอุปกรณ์เทศบาลในการจัดงาน                                       5 วัน/ราย

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 25 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,033,210

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.