ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


เรือเอก วัชระ อรุณใหม่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 081-7143381


นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 080-2923750


นางสาววันดี เจริญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายปรมะ เตียงสวัสดิ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


น.ส.นันทกาญจน์ พิมพาพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุญเลิศ จำปามี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน


นางอรดา รากกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรัตนา ลาภสาร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายปกาสิต กรุยกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายกฤษฎา อบอุ่น
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาววรนุช โนนศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสมจิตร แม้นเหมือน
คนสวน


นางสาวสุวิภาดา สอนทรัพย์
จ้างเหมาบริการ


นางกัญญารัตน์ ต่อซอน
จ้างเหมาบริการ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,033,311

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.