เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     สำนักปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล  


เรือเอกวัชระ อรุณใหม่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-7143381


นางสาวพรหมศรี ไชยสิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 080-2923750


นางสาวพันธ์ทิพย์ จันสีดา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 064-2867522


นางสาววันดี เจริญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายปรมะ เตียงสวัสดิ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


น.ส.นันทกาญจน์ พิมพาพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรัตนา ลาภสาร
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นางสาวสุปรียา สมเพชร
นิติกร


นายบุญเลิศ จำปามี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน


นางอรดา รากกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายปกาสิต กรุยกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นางสมจิตร แม้นเหมือน
คนสวน


นายกฤษฎา อบอุ่น
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาววรนุช โนนศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายพรเทพ แก้วชูทอง
ภารโรง


นางกัญญารัตน์ ต่อซอน
จ้างเหมาบริการ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.192.25.113
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,658,652

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.