ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ  


เรือเอก วัชระ อรุณใหม่
ฟัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารธารณสุขฯ
โทรศัพท์ : 081-7143381


นางสาวอรอนงค์ วงศ์งาม
นักวิชการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 098-0961409


นายเรียง บุญทวี
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดิ์สิน งอกงาม
คนงานประจำรถขยะ


นายอาคม เทียบข่วง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉลวย เสาเกลียว
คนงานประจำรถขยะ


นายเกรียงศักดิ์ ลู่กระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวกชกร โยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธวัชชัย เทียบข่วง
คนงานประจำรถขยะ


นายมลตรี จุลกระโทก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุวิทย์ มณฑลจังหรีด
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิวัฒน์ เสาเกลียว
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวยุพิน ดาวเรือง
คนงาน


นางบัวลิม จุลกระโทก
คนงาน


นายอนุสรณ์ ลู่กระโทก
คนงานประจำรถขยะ


นายปฎิภาณ แหวนครบุรี
คนงานประจำรถขยะ


นายวันชัย นาดี
คนงานประจำรถขยะ


นายบัญชา สามาอาพันฒน์
คนงานประจำรถขยะ


นายสมบัติ ลู่กระโทก
จ้างเหมาบริการ


นายบุญจันทร์ พรมไพร
จ้างเหมาบริการ


นางสิริ โอนกระโทก
จ้างเหมาบริการ


นางสาวน
จ้างเหมาบริการ


นางเรไร เพ็งจันทร์
จ้างเหมาบริการ


นางสาวกัญญา เวชยันต์
จ้างเหมาบริการ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.227.97.219
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,046,982

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.