ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ลิงค์  
 1.มีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมิ
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ E-PlanNACC
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 2. มีระบบการรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกั
    ระบบ E-LAAS
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ E-Plan
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานติดตามแผนพัฒนาฯ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ E-PlanNACC
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที
    ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ E-PlanNACC
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 4.มีระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการค
    ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (ปค.1)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ E-PlanNACC
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 5.มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือสมรรถนะหลัก
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    คู่มือประจำสายงาน
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    การเลื่อนระดับประเภททั่วไป-ประเภทวิชาการ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 6.มีระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
    ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 7.ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอ
    เว็บไซต์เทศบาลตำบลเสิงสาง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    Facebook เทศบาลตำบลเสิงสาง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    Line กลุ่มต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 8.มีการนำระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับ
    ระบบ E-Service
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แบบคำร้องทั่วไป
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แบบฟอร์มการร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติตนมิชอบ
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    Line ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ/แสดงความคิดเห็น
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 9.มีระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่าง
    ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. E-Plan
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบ E-PlanNACC
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ELE)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (CCIS) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท.
     รายละเอียดเพิ่มเติม
 10.มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห
    KM เอกสารจัดการองค์ความรู้
     รายละเอียดเพิ่มเติม
    ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (E-Lerning)
     รายละเอียดเพิ่มเติม
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.90.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,586,616

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download