ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     มุม KM 
มุม KM
มุม KM  
     รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 20เปิดอ่าน
     รายงานการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 3เปิดอ่าน
     งานสารบรรณเปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     ฝึกอบรม ปี 2561เปิดอ่าน
     ค่าเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) ปี 2561เปิดอ่าน
     ค่าเช่าบ้าน ปี 2561เปิดอ่าน
     การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (การสรรหา คัดเลือก)เปิดอ่าน
     เส้นทางความก้าวหน้า เปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่งเปิดอ่าน
     การจัดการความรู้และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เปิดอ่าน
     การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     พรบ.คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     การเลื่อนระดับประเภททั่วไปเปิดอ่าน
     การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และว้ฒนธรรมองค์กรเปิดอ่าน
     การดำเนินการทางวินัยเปิดอ่าน
     การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัิดเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)เปิดอ่าน
     การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เปิดอ่าน
     คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาลสวัดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2559เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งาน Microsoft Wordเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณเปิดอ่าน
     แผนจัดการความรู้เทศบาลตำบลเสิงสางเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,032,687

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.