ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 2728 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
     1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหา)เปิดอ่าน
     1.1 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     1.2 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     2. การบรรจุและแต่งตั้งบคุลารกร -ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)เปิดอ่าน
     2.1 ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     2.2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล -ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลฯ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ -ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 , หมวด 7, หมวด 8 และหมวด 9)เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2558เปิดอ่าน
     ประกาศ ก.จ.,ก.ท. แล ก.อบต. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงานจ้าง ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     2.1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (2544-2561)เปิดอ่าน
     2.3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัังบุคลากร (การเลื่อนระดับ)เปิดอ่าน
     3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูเปิดอ่าน
     3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเปิดอ่าน
     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติพนักงานครูเทศบาลเปิดอ่าน
     4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรเปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.90.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,586,622

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download