เทศบาลตำบลเสิงสาง ยินดีต้อนรับ 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
งานอื่นๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ  
  .        

4. กองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้ จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

» งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 รวมทั้งการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ โรคติดเชื้อ เหตุรำคาญต่างๆที่เกิดจากสัตว์

» งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลตลาดสด การตรวจเหตุรำคาญ และตรวจสถานประกอบการเพื่อพิจารณาใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535

» งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ควบคุมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล การดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล การบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ การควบคุมดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซมยานยนต์ รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการทำงาน

4.2 ฝ่ายบริหารสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

» งานรักษาพยาบาล มีหน้าที่ รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานที่ งานวางแผน และจัดบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

» งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ พัฒนางานสาธารณสุข งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว รวมทั้งงานสุขศึกษาและงานประชาสัมพันธ์

» งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่ ควบคุมดูแลโรคติดต่อ งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวัง งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ งานควบคุมและป้องกันแมลงและพาหนะนำโรค

 ประกาศโดย : เทศบาลตำบลเสิงสาง วัชระ
วันที่ประกาศ : 2018-10-26

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.186.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,389,598

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม